Personlig profil

Forskning

Jag är doktorand inom projektet "Sensor-baserad screening av fallrisk vid preventiva hembesök för seniorer". Syftet mer projektet är att identifiera personer som har hög risk för att falla och utveckla fallförebyggande insatser som är anpassade efter varje person. I projektet kommer vi att undersöka om en rörelsemätare (Snubblometer®) som mäter rörelser och balans kan förutsäga en persons risk för att falla.  Vi kommer också att undersöka upplevelsen av screening ur seniorens och hembesökarens perspektiv. 

Doktorand i vårdvetenskap inom personcentrering för hälsa och välbefinnande 

Jag påbörjade mina doktorandstudier under höstterminen 2022 och går forskarutbildningen vid Högskolan Kristianstad. Mitt projekt ingår i forskningsplattformen Hälsa i Samverkan (FPL HiS) vid Högskolan Kristianstad.

Bakgrund

Jag är leg. sjukgymnast med specialisering inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin. Sedan 2010 har jag arbetat inom primärvården i Skåne. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Utbildning / akademisk kvalifikation

Specialistfysioterapeut inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin, Specialistordningen Fysioterapeuterna

Tilldelningsdatum: 2022-apr.-26

Master, Master i medicinsk vetenskap, inriktning fysioterapi, Lunds universitet

2015-aug.-312019-juni-18

Tilldelningsdatum: 2019-juni-18

Medicine kandidatexamen (Sjukgymnastexamen), Lunds universitet

2007-aug.-302010-juni-10

Tilldelningsdatum: 2010-juni-10

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Madelene Törnblom är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller