Foto av Magnus Bohman

Magnus Bohman

Docent, Meriterad lärare

  Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
  20092024

  Forskningsoutput per år

  Personlig profil

  Forskning

  Jag är docent i ekonomisk historia och universitetslektor i landskapsvetenskap, med ett förflutet på Umeå och Lunds universitet. 

  Jag undervisar på landskapsvetarprogrammet. En kärna i ämnet ekonomisk historia är att studera ekonomiska, sociala och ekologiska dimensioner av de försörjningsystem som människan har inrättat genom historien, från ett långsiktigt och jämförande perspektiv. Det ligger nära till hands för mig att betrakta landskapet som den huvudsakliga arena där ekonomiska och sociala processer utspelar sig, under inverkan av ekologiskt betingade förutsättningar. Mer specifikt har min forskning bland annat kretsat kring hållbarhet i förindustriella jordbrukssamhällen, särskilt under en period (1700- och 1800-talet) då ”traditionella” produktionssystem befann sig under hårt omvandlingstryck. Genom den forskningen har jag bland annat problematiserat uppfattningar om förindustriella produktionssystem som ”hållbara”, ”ursprungliga” och ”statiska”. Medan min tidigare forskning lagt stor tonvikt vid materiella förhållanden har jag de senaste åren svängt mot mer idémässiga och politiska aspekter, såsom hur föreställningar, kunskapsbildning och maktrelationer historiskt har utvecklats i förhållande till produktionens förändringar.

  Till mina forskningsintressen hör även hortikulturhistoria. Min pågående forskning kretsar framför allt kring svältforskning, i synnherhet 1860-talets nödår - "The Hungry Sixties" - i jämförande nordeuropeisk belysning.

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

  Utbildning / akademisk kvalifikation

  Docent, Umeå universitet

  Tilldelningsdatum: 2023-dec.-04

  Fil. Dr., Bonden, bygden och bördigheten. Produktionsmönster och utvecklingsvägar under jordbruksomvandlingen i Skåne ca 1700-1870 , Lunds Universitet

  Tilldelningsdatum: 2011-mars-18

  Externa befattningar

  Universitetslektor i ekonomisk historia, Umeå universitet

  2014-jan.-012024-feb.-29

  Universitetslektor i ekonomisk historia, Lunds Universitet

  2010-okt.-022012-dec.-31

  Adjunkt i ekonomisk historia

  2010-juni-012010-okt.-01

  Doktorand i ekonomisk historia, Lunds Universitet

  2006-feb.-012010-maj-31

  Nationell ämneskategori

  • Ekonomisk historia (50203)
  • Miljövetenskap (10502)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Magnus Bohman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

  Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller