Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min doktorsavhandling (Power Games: Rules and Roles in Second Life) handlar om makt, hierarkier och roller i grupper online och mina intresseområde är liknande i min nuvarande forskning som fokuserar på hur migration och integration speglas i litteratur.

Skönlitteratur inom detta område kan hjälpa till att ge information om de insikter som vunnits av dem som själva har upplevt migration och integration eller av första respektive andra generationens invandrare.

Undervisning

Jag har arbetat som lärare i engelska och inom lärarutbildningen på universitetsnivå sedan 2003, först vid Karlstads universitet, därefter Blekinge Tekniska Högskola och sedan återigen vid Karlstads universitet. Sedan i augusti 2013 arbetar jag vid Högskolan Kristianstad och Campus Helsingborg.

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Maria Bäcke är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler