Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20072024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskning

Jag har en doktorsexamen i medicinsk vetenskap (2006) och blev docent i gerontologi, Lunds universitet, 2014. 2018 blev jag docent i hälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad. Jag är legitimerad arbetsterapeut och har erfarenhet från såväl omsorgs- såväl som rehabiliteringsverksamheter.

Min forskning fokuserar övergripande på hur olika aspekter av och interventioner i hemmet och närmiljön påverkar hälsa, aktivitet, självständighet och delaktighet hos äldre personer och personer som åldras med funktionsbegränsning. Min forskning handlar också om att öka kunskapen om brukarmedverkan i forskning om åldrande och hälsa.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Nationell ämneskategori

  • Övrig annan medicin och hälsovetenskap (30599)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Maria Haak är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller