Foto av Maria Nyberg
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20052023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Som sociolog och måltidsforskare är mitt huvudsakliga forskningsintresse matens och måltidernas sociala och kulturella dimensioner - hur mat och måltider förstås, kommer till uttryck och ges mening i olika kontexter och sammanhang. Jag är intresserad av hur mat- och måltidsvanor skapas och omskapas på vardagslivets arenor, men också av de normer, idéer och ideal som omger vårt ätande. 

Jag är bitr. professor i sociologi (docent) samt ämnesföreträdare för ämnet mat- och måltidsvetenskap. Jag är också extern ledamot i det vetenskapliga rådet för Forskningsplattformen Hälsa i Samverkan, vid Högskolan Kristianstad. 

Min forskning speglar ett engagemang för vardagslivets måltider och människors förhållningssätt till mat och ätande. Forskningen är till stor del kvalitativt inriktad och inspirerad av etnografiska angreppssätt, men ofta ägt rum i olika tvärvetenskapliga konstellationer. 

Jag disputerade 2009 vid sociologiska intuitionen, Lunds universitet, på en avhandling om måltidens villkor i dagens arbetsliv och mer specifikt om hur arbetslivets organisering i tid, plats och sociala relationer påverkar vårt sätt att äta. Arbetsplatsen som måltidsarena har fortsatt att intressera mig och har resulterat i studier av olika yrkesgruppers måltidsförutsättningar, däribland kabinpersonal inom flyget. 

Vidare har min forskning handlat om äldres måltidssituationer, där jag även har varit biträdande handledare för en doktorand inom den nationella forskarskolan ”Successful ageing” vid Örebro Universitet.  Tidigare forskning har även haft fokus på normativa aspekter kring ätandet för äldre med ätsvårigheter. Normer kring (ny) mat och (ett annat) ätande har också studerats i relation till barns uppfattningar om att äta insekter men också att äta med fingrarna bland personer med ätsvårigheter.

I ett pågående projekt studeras betydelsen av att laga mat tillsammans för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Detta sker inom ramen för projektet ”Hälsofrämjande måltider inom LSS - Mat med flera mål”, och tillsammans med den dagliga verksamheten SESAM, Lunds kommun. 

Mellan åren 2016 och 2018 hade jag finansiering från Vinnovas programsatsning ”Mobility for Growth” och ”Marie Curie Academy Outgoing”. Projektets genomfördes tillsammans med Köpenhamns Mathus och handlade om metoder och strategier för utveckling av den offentliga måltiden. Med fokus på brukarinvolvering och deltagarbaserad forskning genomfördes olika delstudier inom förskola, äldreboende och LSS verksamhet i Köpenhamn. 

Jag är medlem i forskningsmiljöerna MEAL och Cyphisco.

Jag sitter också i styrgruppen för FOHRK (Food, health and Retail, Kristianstad University), där jag också har en koordinerande roll. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Maria Nyberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller