Inget foto av Maria Rubin
  • Källa: Scopus
  • Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20162021

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt forsknings- och undervisningsintresse rör särskilt frågor om inkludering, flerspråkighet och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Jag disputerade 2019 med en avhandling där jag som aktionsforskare samarbetat med lärare på gymnasiets vård- och omsorgsprogram. Studien följer några lärare som språkinriktar sin undervisning och lyfter fram möjligheter och hinder för elevers ämnesspråkliga deltagande i undervisningens återkommande aktiviteter. Avhandlingen belyser särskilt hur några ”inkluderingsdidaktiska byggstenar” blir centrala i en språkinriktad och inkluderande undervisning. Avhandlingen: SPRÅKLIGA REDSKAP – SPRÅKLIG BEREDSKAP.

Mitt intresse för brytpunkten mellan inkluderande undervisning och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt har också legat till grund för den artikel och tillhörande film som jag skrivit och gjort inom ramen för Skolverkets pågående specialpedagogiska fortbildningsinsats för gymnasieskolan. Artikeln ”Språklig tillgänglighet” med tillhörande film ”Stödstrukturer för språklig tillgänglighet”.

De senaste åren har jag också medverkat i ett antal läroböcker.

I boken ”Specialpedagogik i professionellt lärarskap” (Bruce, Barbro, Rubin, Maria, Thimgren, Pia & Åkerman, Roger, 2021) skriver jag tillsammans med Barbro Bruce, tidigare docent vid Högskolan Kristianstad och Pia Thimgren och Roger Åkerman båda adjunkter vid Malmö universitet fram specialpedagogiska perspektiv på professionellt lärarskap. Boken spänner från förskolan till gymnasiet och beskriver hur ett specialpedagogiskt perspektiv handlar om att utgå från de förutsättningar, resurser och drivkrafter som varje barn har.

I antologin ”Från sårbarhet till hållbarhet i lärande och undervisning” (Bruce, Barbro (red.), 2021) medverkar jag genom att i två kapitel skriva fram min förståelse av begreppet ”språklig sårbarhet”. Språklig sårbarhet är ett sätt att tala om språkliga utmaningar och svårigheter kontextuellt och relationellt. Nyhet på Högskolan Kristianstads hemsida: Så blir språkliga utmaningar pedagogiska möjligheter.

Jag har också nyligen medverkat i antologin ”Vetenskapliga teorier för lärare” (Serder, Margareta & Jobér, Anna (red.), 2021). Jag bidrar med ett kapitel där jag skriver om sociokulturell teori och hur begrepp från teorin kan stödja lärare i att förstå och analysera sin undervisning.

Fler pågående forskningsprojekt

Ett pågående projekt rör begreppsutveckling inom fritidshemmen, det går att läsa mer om det på Högskolan Kristianstads hemsida på Forskningsplattformen Lärande i samverkan. 

Ytterligare ett pågående projekt genomförs tillsammans med lärare som arbetar med kombinationsutbildning inom kommunal vuxenutbildning. I fokus står frågor om samverkan mellan lärare i vårdämnen och lärare i svensk/svenska som andraspråk.

Ett tredje pågående projekt är en pågående forskningscirkel där jag och verksamma specialpedagoger på en gymnasieskola utforskar vad kvalificerade samtal kan vara och innebära i gymnasieskolans kontext.

Undervisning

Jag är lektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik och undervisar bland annat vid de specialpedagogiska programmen. Jag har en bakgrund som gymnasielärare och speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling.

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Maria Rubin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller