Inget foto av Marie-Louise Österlind

Marie-Louise Österlind

Filosofie doktor i psykologi med inriktning mot arbetslivet

  20032023

  Forskningsoutput per år

  Personlig profil

  Forskning

  Min forskning är inspirerad av Argyris och Schöns teorier om "the reflective practitioner". Min metodologiska utgångspunkt är ett konstruktivistiskt och fenomenologiskt perspektiv. 

  Jag har bedrivit och medverkat i handlings- och deltagarorienterade forskningsprojekt inom offentliga organisationer med fokus på ledarskap inom skola, vård och omsorg. Min pågående forskning rör ledning av och arbetsvillkor inom högre utbildning, med ett särskilt fokus på doktoranders komplexa situation. Vilka är de största svårigheterna och vad kan/bör göras för att komma tillrätta med dessa? Forskningen har resulterat i ett antal konferenspresentationer, böcker och bokkapitel. 

  Undervisning

  Mina undervisningsområden är relaterade till chefs- och ledarskap, organisationer och organisering av arbete, lärande och utveckling i organisationer, kvalitativa metoder med särskilt fokus på handlings- och deltagarinriktning. Jag handleder också uppsatser inom dessa områden.

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

  Externa befattningar

  Medlem, HERD@HKR - Higher Education Research and Development group

  Medlem, Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Marie-Louise Österlind är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

  Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller