Inget foto av Marie-Louise Österlind

Marie-Louise Österlind

20032019

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning är inspirerad av Argyris och Schöns teorier om "the reflective practitioner". Min metodologiska utgångspunkt är ett konstruktivistiskt och fenomenologiskt perspektiv. 

Jag har bedrivit och medverkat i handlings- och deltagarorienterade forskningsprojekt inom offentliga organisationer med fokus på ledarskap inom skola, vård och omsorg. Min pågående forskning rör ledning av och arbetsvillkor inom högre utbildning, med ett särskilt fokus på doktoranders komplexa situation. Vilka är de största svårigheterna och vad kan/bör göras för att komma tillrätta med dessa? 

Undervisning

Mina undervisningsområden är relaterade till chefs- och ledarskap, organisationer och organisering av arbete, lärande och utveckling i organisationer, kvalitativa metoder med särskilt fokus på handlings- och deltagarinriktning. 

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Marie-Louise Österlind är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller