Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20082023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag disputerade 2017 på avhandlingen Women receiving notification of an abnormal pap smear result – experiences and impact on health-related quality of life. Fakulteten för hälso- och livsvetenskap: Linnéuniversitetet, Kalmar. 

Nuvarande forskningsprojekt där jag tillsammans med Kerstin Blomqvist är projektledare är en meta-studie kring begreppet delaktighet. Studien bedrivs tillsammans med kollegor inom forskningsmiljön Människa-Hälsa-Samhälle.

Därtill är jag medforskare i ”ELCI” projektet, där en av studierna handlar om instrumentutveckling för samtal om levnadsvanor. En annan studie handlar om sjuksköterskors erfarenheter av att bedriva livsstilsrådgivning. Jag bedriver även ett samarbete med Andreas Rantala från Lunds universitet, gällande en studie som handlar om triage inom primärvården.

Undervisning

Jag arbetar som universitetslektor inom sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning distriktssköterska. Min lärarroll fokuserar på vetenskaplig teori och metod, handledning och examination av examensarbeten samt verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Jag är legitimerad sjuksköterska sedan 1997 och gymnasielärare inom yrkesämnet vård sedan 2002. Året 2017 disputerade jag med min avhandling med fokus på kvinnors erfarenheter av att erhålla ett avvikande gynekologiskt cellprovssvar. Idag fokuserar min forskning främst livsstilsrådgivning.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Marie Rask är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller