Foto av Marina Sjöberg

Marina Sjöberg

Doktor i medicinsk vetenskap, Universitetslektor i omvårdnad, Specialistsjuksköterska inom onkologi med palliativ inriktning

Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20142022

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I december 2020 disputerade jag med avhandlingen Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer – Äldre personers upplevelser samt dokumentation i patientjournalen.

Forskningsintressen

Palliativ vård är ett område som ligger mig varmt om hjärtat, liksom äldre personer som är i behov av varaktig vård och omsorg. Vikten av att uppmärksamma och möta palliativa vårdbehov hos äldre personer kan inte nog betonas. Det innebär att se till hela människan vilket förutom fysiologiska, psykologiska, sociala aspekter även inkluderar existentiella aspekter varav att uppmärksamma existentiell ensamhet är en del som visas ha betydelse för en persons välbefinnande eller illabefinnande. Ytterligare intresse är personcentrerad vård och dokumentation och synliggörande av existentiella aspekter i journalen.    

Undervisning

Jag undervisar främst i Sjuksköterskeprogrammet men även i Specialistsjuksköterskeprogrammen, inriktning mot vård av äldre och inriktning mot distriktssköterska samt i Masterprogrammet integrerad hälsovetenskap. En stor del av undervisningen handlar om att handleda studenter i deras examensarbete. Förutom de olika programmen undervisar jag i fristående kurser som främst riktar sig mot äldre, palliativ vård och personcentrerad vård.

Jag är sjuksköterska och tog min sjuksköterskeexamen 1992 i Kristianstad och har arbetat inom olika verksamheter främst inom primärvård, hemsjukvård och palliativ vård. Jag har en specialistsjuksköterskeexamen inom onkologi med inriktning palliativ vård från 1999 vid Lunds universitet. Här på Högskolan Kristianstad har jag arbetat sedan 2004.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Marina Sjöberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller