Inget foto av Martin Abrahamson

Martin Abrahamson

  Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
  20152024

  Forskningsoutput per år

  Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

  Personlig profil

  Forskning

  Jag har arbetat inom akademin sedan 2008, när jag var studentamanuens samtidigt som jag läste min ekonomie magister. Sedan dess har jag arbetat som adjunkt innan jag sökte och fick en doktorandanställning vid Uppsala universitet placerad på Campus (och tidigare Högskolan på) Gotland. Jag bor numera i Kristianstad och har jobbat på Högskolan Kristianstad sedan augusti 2019.  

  Jag disputerade vid Uppsala universitet 2020 inom företagsekonomi med inriktning finans. Min avhandling handlar om svenskt aktieägande, mer specifikt om nybörjare inom aktiehandel och om nya företag på börsen (IPO). 

  I min forskning är jag mest intresserad av den svenska marknaden, svenska publika bolag och ägarna av dessa. Mina studier hittills har främst berört börsintroduktioner och privatpersoners aktieportföljer. Även om jag håller ett kritiskt öga på prestation och förmåga hos marknaden och dess aktörer så fascineras jag av desamma och hur utbrett intresset blivit hos allmänheten för den typen av frågor som jag studerar.  

  Jag är aktiv inom forskningsmiljön GRIP vid Högskolan Kristianstad men även VIRSO (Visby Research in Stock Ownership) vid Uppsala universitet. 

  Samverkan

  Jag har tagit initiativ till och ansvarat för ett samverkansråd under flera år (med externa företag/organisationer inom ekonomi eller som anställer många ekonomer) med bland annat återkommande träffar och studiebesök.   

  Jag kombinerar gärna samverkan med både utbildning och min egen forskning. 

  Undervisning

  Jag har undervisat på kurser inom företagsekonomi; främst inom finansiering men även inom Org, MF, Red, vetenskapsteori och metod (till och med disputationen cirka 2500 lektorstimmar ~10 000 timmar). Jag har utvecklat nya kurser och deltagit i att även ta fram nya program. Jag har varit kursansvarig för flertalet kurser inom finans men även metodkurs, uppsatskurs/examensarbete (och examinationskommitté), organisation och vetenskapliga färdigheter.  

  Jag har även undervisat på kurser inom statistik, nationalekonomi, kulturvård, hållbar utveckling och vetenskapligt skrivande. 

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Martin Abrahamson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

  Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller