Foto av Martin Persson
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20022023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag forskar på kroppsuppfattning, med en speciell inriktning mot missbildning och trauma och hur den påverkar den psykiska och fysiska hälsan. Jag intresserar mig även för vårdpersonalens upplevelser av att arbeta med denna patientgrupp, då studier visar att de ofta sakar nödvändig kompetens. Jag har genom min forskning lång erfarenhet av att arbeta med socialt utsatta grupper i samhället och intresserar mig för hur dessa bemöts i samhället; av exempelvis vård och skola. Jag bedriver stor del av min forskning i en internationell kontext, ofta i EU-projekt.

Magisterexamen (2002) i psykologi; PhD (2007) inom medicinsk vetenskap; Magisterexamen (2007) i folkhälsa; Docent (2018) i hälsovetenskap; Professor (2019) i hälsovetenskap; Styrelseledamot för European Cleft Organization (2013); Smile Train Research and Innovation Advisory Council (STRIAC) medlem (2020); Ordförande i COST-Action CA16234 European Cleft and Craniofacial Initiative for Equality in Care.

Jag forskar på kroppsuppfattning som kan negativt påverkas till följd av ett förändrat utseende genom sjukdom, trauma, medfödda missbildningar eller missnöje med sitt utseende på grund av socialt tryck att leva upp till ett orealistiskt och snävt skönhetsideal. Detta påverkar den psykiska och fysiska hälsan hos en betydande och växande andel av vår befolkning. De med ett avvikande utseende upplever social diskriminering som påverkar personliga ambitioner, utbildning och arbetsmöjligheter negativt. Parallellt med att medicinska framsteg förbättrar överlevnaden hos patienter medför det också en ökad efterfrågan på psykologiskt stöd. Detta medför utmaningar av patientrelaterade psykosociala aspekter för yrkesverksamma inom olika vård och hälsorelaterade verksamheter i samhället. Studier visar dock att personal upplever sig ofta sakna nödvändig kompetens, vilket innebär att patienternas tillgång till stöd är otillräckligt. Därför har jag varit involverad som projektledare i många europeiska projekt som fokuserar på att utveckla utbildningsresurser för vårdpersonal, lärare och annan relevant personal, så att de kan få den kunskap som behövs för att ge bättre stöd till denna målgrupp.

Jag publicerar aktivt och under de senaste 17 åren har blivit inbjuden att göra föreläsningar, workshops och symposier på olika internationella konferenser och events för professionella, studenter och patienter inom mina kompetensområden i Asien, Australien, Europa, Nordamerika och Sydamerika. Min forskningserfarenhet under de senaste 19 åren omfattat epidemiologiska och befolkningsbaserade studier tillsammans med stora nationella multicenter observations- och kohortstudier. Jag har också varit involverad i studier som använder kvantitativa och kvalitativa tillvägagångssätt samt utvärderat olika projekt.

Samverkan

Under mina år har jag också fått stor kunskap om att arbeta med socialt missgynnade grupper i hela Europa och även specialiserat mig på den metodologiska och pedagogiska utvecklingen av kurser från grundläggande till avancerad nivå inom psykologi, folkhälsa och hälsoutbildning. Dessa erfarenheter har kommit från forskning och undervisning tillsammans med att koordinera och förvalta över 40 internationella projekt med en sammanlagd budget på över 11 miljoner euro för att stödja utveckling inom psykosociala, hälso- och pedagogiska områden.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Externa befattningar

Member of Smile Train Research & Innovation Advisory Council , Smile Train

2021-jan.-01 → …

Visiting Professor in the Faculty of Health and Applied Sciences, University of the West of England

2020-aug.-012023-aug.-01

Board member, ECO - European Cleft Organisation

2013-okt.-01 → …

Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)
  • Samhällsvetenskap (5)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Martin Persson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller