Foto av Mary Ingemansson

Mary Ingemansson

Lektor i Svenska inriktning litteraturvetenskap

  20022018

  Forskningsoutput per år

  Personlig profil

  Undervisning

  1973 började jag undervisa som folkskollärare och det gjorde jag under 25 år och var under denna tid också handledare i lärarutbildningen. Min tjänstgöring PÅ Högskolan Kristianstad startade 1998 och då med undervisning inom förskollärarutbildning, fritidspedagogutbildning och dåvarande grundskollärarutbildning samtliga stadier. Handledning vid  examensarbeten och ett stort antal VFU-besök har gjorts.  Genom åren har jag även  undervisat inom barn-och ungdomslitteratur A-kurs och upp till D-kurs, magisterexamen, skolbibliotekariekompetensutveckling inom ett flertal kommuner och annan uppdragsutbildning. Verksamhet inom Läslyftet i Kristianstad och Stockholm samt Lärarlyftskurser i Kristianstad har pågått.  Jag undervisar för närvarande i lärarutbildning F-3, 4-6 samt Lärarlyftet och skolbiblioteksfortbildning, uppdragsutbildning.

  Under ett antal år samverkade jag tillsammans med nordiska kollegor med Sprogpiloter, Nordiska  ministerådet liksom nordiskt utbyte inom lärarutbildning via Copenhagen University. Mina centrala fokus har varit och är barn-och ungdomslitteratur, didaktik inom ämnet svenska och övriga delar av svenskämnet samt skolbiblioteksfrågor. 

  De senaste åren har jag utbildat mig till läsledare inom Shared Reading och deltagit i ett projekt vid Lunds universitet som efterföljdes av en publikation. Se vid Forskning. 

  Forskning

  Min kommande forskning rör "Shared Reading" som är en samtalsbaserad läspraktik organiserad som en läsecirkel där en för ändamålet utbildad läsledare läser högt och stannar vid utvalda tillfällen för att texten kan diskuteras och  ge upphov till reflektioner. Valet av text är grundläggande och gruppen är central. Shared Reading har mestadels använts för läsning med vuxna läsare och unga vuxna läsare. Syftet med min pilotstudie är att undersöka denna sorts läspraktik med dels gymnasieelever och dels med yngre barn ( 9-12 år). 

  Tyngdpunkten i kommande undersökning av läspraktiken kommer att vara läsledarens roll, val av text och hur gruppen interagerar. Barnens egna erfarenheter i mötet med den skönlitterära texten är viktig. Texten ska vara lagom lång och innehålla vissa komplikationer som kan ge tyngd åt samtalet. Det krävs återkommande textläsning eftersom gruppen behöver stabilisera sig. Det gäller att bygga tillit och att ge alla i gruppen uppmärksamhet och att behålla textens fokus. I nuläget planeras 3-5 tillfällen. Jag söker en gymnasieklass för läsning vid 6 tillfällen och årskurs 4 eller 5 grundskolan 6 tillfällen. Gruppen bör ej överstiga 10 personer. 

  Teoretiska utgångspunkter och litteratur är Rita Felski, Uses of Literature (2008),  Litterära föreställningsvärldar(2017)  av Judith A. Langer, Talk about Books (2016) av David Peplow.

  I en rapport kring Shared Reading finns det forskningsprojekt vid Lunds universitet jag deltog i. https://lup.lub.lu.se/search/publication/71ab89f9-5a47-4242-b9e5-d9814f75eb48

  Read to lead. Reader Organization, Liverpool (2015) utgör en bas liksom Reading in Skandinavia. Forskning og praksis (2022) med redaktörer Torbjörn Forslid, Anders Ohlsson, Kerstin Rydbeck, Kjell Ivar Skjerdingstad, Mette Steenberg och Thor Magnus Tangerå.  

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

  Utbildning / akademisk kvalifikation

  Doktorsavhandling: Det kunde lika gärna ha hänt idag. Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna.

  Tilldelningsdatum: 2010-sep.-20

  Fil. Licenciatexamen: Litteraturvetenskap : svenska med didaktisk inriktning . Skönlitterär läsning och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna.

  Tilldelningsdatum: 2007-feb.-22

  Folkskollärarutbildning

  Tilldelningsdatum: 1973-juni-10

  Externa befattningar

  (Avslutad) Ledamot i Svensk biblioteksförening med val av författare till Carl von Linnépriset, Elsa Beskowplaketten och Nils Holgerssonplaketten

  Nationell ämneskategori

  • Litteraturvetenskap (60203)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Mary Ingemansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler