Inget foto av Maryam Akhondipour

Maryam Akhondipour

  Personlig profil

  Forskning

  Ämnet för min avhandling omfattar det indirekta besittningsskyddet för lokalhyresgäster. Vid lokaluthyrning har en övergripande svårighet blivit att försöka hitta ett mellanting mellan hyresgästens affärsintresse och hyresvärdens ägarintresse. Jag avser att utreda den bedömningsmodell mellan fastighetsägare och hyresgäst, som lagreglerna givit upphov till. Syftet är att bland annat sätta regelverket i relation till rådande lokalhyresmarknad och utreda dess ändamål och användbarhet.

  Undervisning

  Just nu undervisar jag på deltid i handelsrätt.

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Maryam Akhondipour är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler