Inget foto av Mattias Nilsson Sjöberg

Mattias Nilsson Sjöberg

Fil dr pedagogik

  Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
  20122023

  Forskningsoutput per år

  Personlig profil

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

  Utbildning / akademisk kvalifikation

  Fil. Dr., Pedagogik

  Master, Pedagogik

  Magister, Utbildningsvetenskap

  Fil. kand., Sociologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)
  • Pedagogik (50301)
  • Filosofi (60301)
  • Socialt arbete (50402)
  • Idrottsvetenskap (30308)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Mattias Nilsson Sjöberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

  Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller