Foto av Montathar Faraon
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20112023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min bakgrund är inom datavetenskap, psykologi och pedagogik, vilket resulterade i en lärarexamen för gymnasiet. Efter examen blev jag intresserad av gränssnittet mellan informationsteknik och psykologi, vilket ledde mig till att studera en magisterexamen i psykologi vid University of Wisconsin-La Crosse och University of North Carolina-Greensboro. Därefter gick jag vidare med forskarutbildning i informationssamhället vid Stockholms universitet där jag undersökte samspelet mellan dessa två områden i kontexten av demokratiskt engagemang.

Min doktorsavhandling, med titeln "Samskapande demokrati: Konceptualisering av samskapande medier för att stödja demokratiskt engagemang i samhället", antog en konceptdriven designforskningsstrategi för att föreslå ett koncept för samskapande medier. Samkreativa medier syftar till att bredda medborgarnas demokratiska engagemang genom att skapa virtuella utrymmen där nya idéer, initiativ, kunskap, lösningar och digitala verktyg kan växa fram.

Rent forskningsmässigt finns det ett fokus på samskapande och deltagande processer, tillämpning av digital teknik för demokrati och konceptdriven design. Jag bidrar också till utbildningsområdet genom att forska och publicera läroböcker relaterade till användningen av sociala medier för lärande, tillämpningen av samkodning vid undervisning i webbutveckling och design av webbplatser samt mobilapplikationer genom olika uppmärkning- och programmeringsspråk.

Undervisning

Min undervisning fokuserar på designestetik för webbutveckling, responsiv webbdesign, kodning, användarupplevelse, användbarhetstestning, kvantitativ metod och handledning av examensarbeten på kandidat- och magisternivå.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Montathar Faraon är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller