Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag disputerade vid University of Sunderland (UK) med en avhandling där jag studerade olika ’online communities’ med ett ’value co-destruction'-perspektiv. Mina forskning tenderar att fokusera på service marketing och consumer culture theory (CCT).

När det kommer till datainsamling och analys så använder jag mig uteslutande av metoder och analysverktyg som är kvalitativa så som intervjuer, netnografi, visuell analys, introspektion etcetera.

För närvarande så arbetar jag som lektor i företagsekonomi med fokus på marknadsföring här på Kristianstad University. Tidigare har jag arbetat för Stockholms universitet (SWE), Aalborg universitet (DK) och Canterbury Christ Church University (UK).

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr., A Quest for Understanding Value Co-Destruction: Exploring Online Community Members’ Experiences, University of Sunderland

Tilldelningsdatum: 2020-nov.-02

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Niklas Vallström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller