Foto av Nils-Olof Svensson
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
1985 …2023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning har framförallt knutit ihop de senaste 14-tusen årens klimatförändringar med förändringar i landskap, vegetation, havsnivå och havsutbredning och inte minst människans landskapsutnyttjande.

Som verktyg använder jag paleoekologiska analyser, främst då pollenanalys och alganalys, kombinerat med 14C dateringar, både på torvavlagringar och sjösediment. Samspelet mellan människa och landskap under denna långa tidsperiod gör forskningsfältet än intressantare och är mycket ett resultat av att senare års koppling till arkeologiska undersökningar.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Nils-Olof Svensson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller