Inget foto av Ola Johansson

Ola Johansson

  Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
  20092021

  Forskningsoutput per år

  Personlig profil

  Forskning

  Jag har arbetat som universitetslektor på Högskolan Kristianstad i cirka 10 år och innan dess arbetade jag ungefär lika länge på ABB och Ericsson. 

  Under min tid i industrin sysslade jag främst med verksamhetsutveckling med verktyg som Lean och Six Sigma. I dessa sammanhang arbetade jag ofta med analys av stora datamängder för att förstå, modellera och prediktera olika variabler av intresse. Det har till exempel kunnat handla om att skapa en modell för tiden det tar att installera en basstation eller kostnaden för att producera en distributionstransformator med en viss given specifikation. De färdigheter jag lärde mig i industrin har jag haft stor nytta av senare i mitt arbete på högskolan och i min forskning. 

  Under min tid som doktorand var min forskning främst inriktad på att utvärdera hur nya tekniker för identifiering av gods i värdekedjor påverkar ett logistiksystems övergripande effektivitet och hur dessa tekniker kan användas för att göra systemet mer robust mot störningar. 

  För att kunna besvara dessa frågor så arbetade jag huvudsakligen med discrete-event simulering av olika logistiksystem och analys av dessa simuleringsmodeller. En av mina tidiga fallstudier handlade hur smarta sensorer i återvinningscontainrar kan användas för ett effektivisera transport och tömning av fulla containrar och den studien har senare även lett till att jag gjort studier som också behandlat olika beteendevetenskapliga aspekter inom återvinning. Eftersom jag har en lång bakgrund av att praktiskt arbeta med modellering av data i olika sammanhang så är statistik och maskininlärning verktyg jag är väl förtrogen med och arbetar med i mina olika forskningsprojekt. 

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Ola Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

  Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller