Inget foto av Ola Magntorn
  • Källa: Scopus
  • Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20042021

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag forskar om elevers och studenters förmåga att läsa naturen. Begreppet omfattar förmågan att ute i ett ekosystem kunna känna igen vanligt förekommande organismer och länka dessa till de processer som sker i ett ekosystem. Forskningen är till stor del förlagd ute i ekosystemet och datainsamling sker ofta med hjälp av intervjuer eller inspelade utomhusaktiviteter. 

Jag har följt lärarstudenters utveckling av sin förmåga att läsa naturen under en ekologikurs. Jag har också studerat elevers lärande i terrestra såväl som akvatiska ekosystem samt om möjligheten att överföra förmågan att läsa naturen från ett för eleverna välkänt ekosystem till ett för dem okänt ekosystem, så kallad transfer. I min forskning är jag också intresserad av lärares attityder till förmågan att läsa naturen som ett uppnåendemål i skolan.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Ola Magntorn är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler