Inget foto av Oriana Quaglietta Bernal

Oriana Quaglietta Bernal

Universitetslektor i sociologi med inriktning kriminologi

  20202024

  Forskningsoutput per år

  Personlig profil

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

  Utbildning / akademisk kvalifikation

  Fil. Dr., In Her Words: Women's Account of Drug-related Risk, Pleasure, and Stigma, Lund University

  Tilldelningsdatum: 2022-okt.-14

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Oriana Quaglietta Bernal är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

  Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller