Foto av Pauline Stoltz
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
1997 …2024

Forskningsoutput per år

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Pauline Stoltz är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Social Sciences

Arts and Humanities

Ditt meddelande har skickats.
Ditt meddelande har inte skickats på grund av ett fel.