Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20142024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskning

Min forskning har framförallt handlat om sömnens effekt på emotionella minnen – ifall sömn är ett bättre stadium än vakenhet för att konsolidera minnen, om sömn sorterar dessa minnen annorlunda än vakenhet baserat på hur viktiga de bedöms att vara för oss, och om sömn i större grad än vakenhet generaliserar dessa minnen och gör dem mer tillämpbara i nya situationer. Jag har även studerat ifall sömn minskar den emotionella reaktiviteten associerat till dessa minnen. I denna forskning har jag framförallt använt mig av olika rädslobetingningsparadigm, men jag har även intresserat mig för deklarativa minnen och motiverad glömska. Ett stort intresse för mig har varit varför detta forskningsfält, och psykologi i allmänhet, varit så dåligt på att producera replikerbara resultat.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Per Davidson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller