Foto av Pernilla Garmy

Pernilla Garmy

Docent, biträdande professor. Doktor i medicinsk vetenskap. Barnsjuksköterska. Ordförande i Nätverket Sömn och Hälsa. Redaktör för tidskriften Sömn och Hälsa.

Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20032022

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om elevhälsnas arbete samt sömn, psykisk hälsa och smärta hos barn och ungdomar. Jag disputerade vid Lunds universitet 2016. Min avhandlingsarbete är en utvärderingsstudie i skolmiljö om hur psykisk ohälsa kan förebyggas hos ungdomar med hjälp av systematiska skolbaserade insatser.

Jag är leg. sjuksköterska sedan 1998 (Lunds universitet) och specialistutbildad barnsjuksköterska 2002 (Malmö högskola). Jag har en filosofie kandidatexamen i religionshistoria samt en medicine masterexamen från Lunds universitet. Jag har arbetat på Barn och ungdomssjukhuset i Lund (1998-2002), adjunkt på Malmö högskola (2009) samt som skolsköterska i Lund (2002-2012). Jag utsågs till Årets Skolsköterska 2009. Jag är prodekan på fakulteten för Hälsovetenskaper, och leder forskningsmiljön Cyphisco. 

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Utbildning / akademisk kvalifikation

Magister, Malmö University

Tilldelningsdatum: 2002-sep.-01

Fil. kand., Lund Univeristy

Tilldelningsdatum: 1998-sep.-01

Master, Lund

Fil. kand., Lund Univeristy

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Pernilla Garmy är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller