Foto av Pernilla Garmy

Pernilla Garmy

Docent, biträdande professor. Doktor i medicinsk vetenskap. Barnsjuksköterska. Ordförande i Nätverket Sömn och Hälsa. Redaktör för tidskriften Sömn och Hälsa.

  Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
  20032023

  Forskningsoutput per år

  Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

  Personlig profil

  Forskning

  Min forskning handlar om elevhälsnas arbete samt sömn, psykisk hälsa och smärta hos barn och ungdomar. Jag disputerade vid Lunds universitet 2016. Min avhandlingsarbete är en utvärderingsstudie i skolmiljö om hur psykisk ohälsa kan förebyggas hos ungdomar med hjälp av systematiska skolbaserade insatser.

  Jag är leg. sjuksköterska sedan 1998 (Lunds universitet) och specialistutbildad barnsjuksköterska 2002 (Malmö högskola). Jag har en filosofie kandidatexamen i religionshistoria samt en medicine masterexamen från Lunds universitet. Jag har arbetat på Barn och ungdomssjukhuset i Lund (1998-2002), adjunkt på Malmö högskola (2009) samt som skolsköterska i Lund (2002-2012). Jag utsågs till Årets Skolsköterska 2009. Jag är prodekan på fakulteten för Hälsovetenskaper, och leder forskningsmiljön Cyphisco. 

   

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

  Utbildning / akademisk kvalifikation

  Fil. Dr., Doktor i medicinsk vetenskap, Lund University

  Tilldelningsdatum: 2016-feb.-12

  Master, Medicine masterexamen, Lund

  Tilldelningsdatum: 2010-sep.-01

  Fil. kand., Religionshistoria, Lund University

  Tilldelningsdatum: 2004-jan.-15

  Specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar (barnsjuksköterska), Malmö University

  Tilldelningsdatum: 2002-sep.-01

  Fil. kand., Leg. sjuksköterska , Lund University

  Tilldelningsdatum: 1998-sep.-01

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Pernilla Garmy är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

  Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller