Foto av Pernilla Garmy

Pernilla Garmy

Professor i omvårdnad. Doktor i medicinsk vetenskap. Barnsjuksköterska. Ordförande i Nätverket Sömn och Hälsa. Redaktör för tidskriften Sömn och Hälsa.

  Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
  20032024

  Forskningsoutput per år

  Filter
  Ledare

  Sökresultat

  Ditt meddelande har skickats.
  Ditt meddelande har inte skickats på grund av ett fel.