Foto av Pernilla Garmy

Pernilla Garmy

Professor i omvårdnad. Doktor i medicinsk vetenskap. Barnsjuksköterska. Ordförande i Nätverket Sömn och Hälsa. Redaktör för tidskriften Sömn och Hälsa.

  Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
  20032024

  Forskningsoutput per år

  6 Liknande profiler

  Likheten baseras på överlappande koncept i fingeravtryck och delade arbeten och organisationsaffilieringar av Pernilla Garmy med nedanstående personer:
  Ditt meddelande har skickats.
  Ditt meddelande har inte skickats på grund av ett fel.