Inget foto av Peter Jönsson
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20002021

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag disputerade 2005 med avhandlingen Respiratory sinus arrhythmia and emotion: effects of pictorial stimuli and state anxiety vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet, där jag också antogs som oavlönad docent 2009. Mellan 2008 och 2013 var jag anställd som forskare på Arbets- och miljömedicin i Lund. Sedan 2014 arbetar jag som lärare och forskare på avdelningen för psykologi, Högskolan Kristianstad. Sedan tio år tillbaka forskar jag huvudsakligen om autonoma, endokrina och inflammatoriska markörers responser till akut psykosocial stress. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Peter Jönsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller