Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20072023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Leg. sjuksköterska (1985), Specialistsjuksköterska intensivvård (1988), Specialistsjuksköterska anestesisjukvård (1989), Med.mag inriktning anatomi/fysiologi (1997), Fil mag inriktning pedagogik (1998), PhD (2007) i pedagogik, Docent i omvårdnad (2015), Biträdande professor i omvårdnad inriktning medicinsk vård (2017). 

Jag disputerade 2007 med en avhandling som belyser sjuksköterskestudenters väg genom utbildningen.  

Forskningsinriktningen har två huvudsakliga grenar och avser dels sjuksköterskeutbildning/sjuksköterskestudenter, kunskapsutveckling, handledning och professionsutveckling, dels svåra etiska frågor inom vården såsom gentester, organdonation och upplevelsen av att vara patient liksom vikten av ett personcentrerat förhållningssätt. Jag är författare till flera böcker med fokus på etik, personcentrering och värdegrund inom vården. Just nu arbetar jag med ett bokprojekt i tre volymer om sjuksköterskans profession, baserat på datainsamling från blivande och yrkesverksamma sjuksköterskor. 

Pågående forskningsprojekt och projekt inom följande områden: 

  • Medarbetare i ett forskningsprojekt som undersöker personcentrerad vård inom ambulanssjukvården med inriktning på särskilt utsatta grupper. Doktorand Sara Björklund. 
  • Biträdande handledare i ett projekt som undersöker livskvalitet hos personer som överlevt hjärtstopp. Doktorand Stefan Aregger Lundh. 
  • Handledning, etik, ledarskap-och professionsutveckling utifrån ett personcentrerat förhållningssätt inom sjuksköterskeutbildningen – fokus på transitionen mellan utbildning och profession 
  • Högskolepedagogisk forskning avseende exempelvis lärstilar, simulering som pedagogisk metod och betydelsen av relationell pedagogik. 
  • Rhapsody: Stöd till yngre personer med demens – EU joint programme (2014-2019). 
  • Medarbetare i ett forskningsprojekt som undersöker upplevelser av att drabbas av Parkinsons sjukdom. 

Erfarenhet 

Jag har arbetat med utbildning och olika ledningsuppdrag vid Högskolan Kristianstad sedan 1991 och varvat det med klinisk tjänstgöring inom främst akutsjukvård, men också inom hemsjukvård och primärvård. Undervisningen har främst varit inom sjuksköterskeutbildningen, specialistutbildningar, uppdragsutbildningar och fristående kurser, men även inom pedagogik, sociologi och psykologi, främst inom ledarskap. Efter min disputation var jag under 2007-2009 programansvarig för sjuksköterskeutbildningen. 

Jag har varit en av de ansvariga i ett nationellt samverkansprojekt avseende framtagandet av NKSE (Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen) och var under flera år ordförande i styrelsen för det nationella samarbetet. 

Under åren 2009-2015 lämnade jag Högskolan Kristianstad för ett ledningsuppdrag vid Medicinska fakulteten Lunds universitet som ordförande i utbildningsnämnden för omvårdnad och var därmed ansvarig för sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeutbildningen på grundnivå, liksom samtliga specialistutbildningar och masterutbildningen på avancerad nivå. Under den perioden utarbetades helt nya utbildningsprogram och jag var även ansvarig för framtagandet av professionsutvecklingskursen PEH (profession, etik och handledning) som är en genomgående kurs i såväl sjuksköterske- som röntgensjuksköterskeutbildningen vid Lunds universitet. 

Under en kort period därefter verkade jag som utvecklingschef vid Kristianstad kommun, innan jag 2017 återvände till Högskolan Kristianstad. Jag har sedan dess bland annat varit ansvarig för att ta fram ”HELP” i sjuksköterskeprogrammet, vilket är en kurs som löper över hela programmet och som utifrån personcentrering fokuserar på studentens lärande med särskilt fokus på Handledning, Etik, Ledarskap och Professionsutveckling. Jag har dessutom varit programområdesansvarig för masterutbildningen i integrerad hälsovetenskap och varit kvalitetsansvarig för simulering som pedagogisk metod inom sjuksköterskeutbildningen. För närvarande innehar jag uppdrag som prodekan för fakulteten för hälsovetenskap. 

I ett internationellt sammanhang är jag medarbetare i ett nystartat flerårigt samarbete inom EU benämnt nEUROcare – a European initiative for capacity building to meet the challenges of caring for people with neurodegenerative disorders in Sri Lanka. 

Jag är även licensierad UGL-handledare (Försvarshögskolan) och har förmånen att leda UGL-grupper i utvecklingen av ledarskaps - och grupprocesser. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Petra Lilja Hagell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller