Foto av Petra Magnusson
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20102022

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är intresserad av vad som händer (och inte händer) i mötet mellan elever och lärare i undervisningspraktiken. Speciellt intresserad är jag av hur den medieteknologiska utvecklingen från mitten av 1990-talet har påverkat möjligheter för lärande. Min forskning har hittills handlat dels om teoretiska beskrivningar av förutsättningar och villkor för meningsskapande i nutiden, dels om hur undervisningen kan utvecklas för att utnyttja de möjligheter som medieteknologin erbjuder. 

I min avhandling från 2014 diskuterar jag olika aspekter av undervisning utifrån multimodal teoribildning som jag menar är ett passande ramverk för att förstå och utveckla nutidens undervisning. 

Jag har arbetat med att utveckla ett språkutvecklande förhållningssätt i undervisningen tillsammans med lärare i grundskola och fritidshemsverksamhet och jag har också intresserat mig för att undersöka berättelsens betydelse i undervisningen. 

Från januari 2022 arbetar jag tillsammans med grundskolor och forskarna Sylvana Sofkova Hashemi och Anna Åkerfeldt i det treåriga projektet Lärares metakunskap och bedömningspraktik i digitala, multimodala lärmiljöer, finansierat av Skolforskningsinstitutet. Läs mer om det här.

Undervisning

Jag är universitetslektor och filosofie doktor i svenska med didaktisk inriktning. Jag är också lärare i svenska och so-ämnen och har under många år arbetat på högstadiet och gymnasiet. Jag har även varit engagerad i arbete med Skolverkets satsning Läslyftet. Nu undervisar jag på lärarutbildningen och arbetar med uppdrag som rör språkutvecklande förhållningssätt i undervisning. 

Samverkan

Jag är medlem i forskningsnätverket TIMDA (Texts, Information and Multimodality in the Digital Age Network).

Mer om TIMDA.
TIMDA:s blogg.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 4 – God utbildning

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Petra Magnusson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller