Foto av Petra Nilsson Lindström

Petra Nilsson Lindström

Fil. Dr. i medicinsk vetenskap - folkhälsovetenskap, Meriterad lärare, Docent och biträdande professor i hälsovetenskap

20062022

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsfokus är övergripande utifrån ett salutogent perspektiv på hälsa och empowermentprocesser. Jag bedriver forskning på olika arenor, exempelvis arbetsliv, skola och daglig verksamhet, med ett personcentrerat och aktionsinriktat arbetssätt. Jag bedriver även högskolepedagogisk forskning, främst i relation till studentcentrerat lärande och akademiskt lärarskap.

Avhandlingsarbetet och efterföljande två post dok-projekt fokuserade på arbetsrelaterad hälsa i form av salutogena faktorer som gör att medarbetare mår bra på jobbet; utveckling och kvalitetstestning av salutogena frågeformulär för arbete och hälsa; hur enkätprocesser upplevs och kan fungera i ett arbetsmiljöarbete samt hur organisationer arbetar med medarbetarsamtal.

Jag har varit bihandledare till dåvarande doktoranden Sophie Schön Persson och hennes avhandlingsarbete som fokuserade på salutogena relationer i arbetslivet. Sophie disputerade 2019. 

Nuvarande (2020-pågående) forskningsprojekt där jag är projektledare i heter: ”Växa med hästkraft – forskning om personcentrering för ökad hälsa och personlig utveckling i daglig verksamhet” på Fulltofta Naturcentrum.

Jag är bihandledare till doktorand Sara Alenius i forskingsprojektet: ”Equipped for lifestyle counselling - An educational model to promote personcentered lifestyle counselling skills in nurses: The ELCI-project”. Projektet startade 2022.

Jag är bihandledare till doktorand Johanna Bergman i forskningsprojektet: "Personcentrering som innovativ strategi för hälsofrämjande idrottsutbildning". Projektet startade 2022.

Jag är bihandledare till doktorand Cicilia Nagel i projektet: ”Därför orkar vi - Sjuksköterskors arbetssituation och hälsa före och under COVID-19 pandemin, samt förutsättningar för att arbeta personcentrerat”. Projektet startade 2021.

Tidigare forskningsprojekt:

Medlem i forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle sedan 2006-pågående.

Forskargruppsledare för HERD@HKR (Higher Education Research and Development) sedan 2022-pågående.

Undervisning

Arbetar som universitetslektor på kurser och program inom ämnet folkhälsovetenskap samt metodkurser. Jag undervisar både på högskoleförlagda och nätbaserade kurser på kandidat-, master- och forskarutbildningsnivå. Dessutom handleder och examinerar jag examensarbeten på kandidat- och mastersnivå inom folkhälsovetenskap och hälsovetenskap.

Mina intressen inom högskolepedagogik fokuseras främst på studentcentrerat lärande, Universell Design för Lärande och akademiskt lärarskap. Jag blev befordrad till Meriterad lärare vid Högskolan Kristianstad 2019.

Jag är en av två redaktörer (Bringsén Å. & Nilsson Lindström, P.) för läroboken Hälsopromotion i teori och praktik: olika arenor och målgrupper, som släpptes 2019 på Libers förlag.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Petra Nilsson Lindström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller