Inget foto av Petra Nilsson Lindström

Petra Nilsson Lindström

Fil. Dr. i medicinsk vetenskap - folkhälsovetenskap

  • Källa: Scopus
  • Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20062021

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen är främst arbetsrelaterad hälsa och hälsofrämjande skolutveckling utifrån ett salutogent och personcentrerat perspektiv, samt att med ett aktionsinriktat sätt att bedriva forskning.

Avhandlingsarbetet och efterföljande två post dok-projekt har fokuserat på arbetsrelaterad hälsa i form av salutogena faktorer som gör att medarbetare mår bra på jobbet, utveckling och kvalitetstestning av salutogena frågeformulär för arbete och hälsa, hur enkätprocesser upplevs och kan fungera i ett arbetsmiljöarbete samt hur organisationer arbetar med medarbetarsamtal.

Jag har varit bihandledare till dåvarande doktoranden Sophie Schön Persson och hennes avhandlingsarbete fokuserade på salutogena relationer i arbetslivet. Sophie disputerade 2019. Därtill har jag varit aktiv forskare inom två hälsofrämjande skolutvecklingsprojekt, ett på Degebergaskolan samt på Söderport gymnasiesärskola.

Nuvarande forskningsprojekt där jag är projektledare är ”Växa med hästkraft – forskning om personcentrering för ökad hälsa och personlig utveckling i daglig verksamhet” på Fulltofta Naturcentrum. Därtill är jag medforskare i ”ELCI-projektet”, som handlar om instrumentutveckling för samtal om levnadsvanor, samt ett nytt doktorandprojekt, där jag kommer att vara bihandledare och där Kerstin Nilsson är projektledare: ”Därför orkar vi - Sjuksköterskors arbetssituation och hälsa före och under COVID-19 pandemin, samt förutsättningar för att arbeta personcentrerat”.

Undervisning

Arbetar som universitetslektor på kurser och program inom ämnet folkhälsovetenskap samt metodkurser, både kvantitativa och kvalitativa. Jag undervisar både på högskoleförlagda och nätbaserade kurser på kandidat-, master- och forskarutbildningsnivå. Dessutom handleder och examinerar jag examensarbeten på kandidat- och mastersnivå inom folkhälsovetenskap och hälsovetenskap.

Mina intressen inom högskolepedagogik fokuseras främst på studentcentrerat lärande, Universell Design för Lärande och generisk kompetens. Jag blev befordrad till Meriterad lärare vid Högskolan Kristianstad 2019.

En av två redaktörer (Bringsén Å. & Nilsson Lindström, P.) för läroboken Hälsopromotion i teori och praktik: olika arenor och målgrupper, som släpptes 2019 på Libers förlag.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Petra Nilsson Lindström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller