Inget foto av Pia Rosander

Pia Rosander

  Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
  20112019

  Forskningsoutput per år

  Personlig profil

  Forskning

  Mitt primära forskningsintresse faller huvudsakligen inom personlighetspsykologi. Som student på kandidat- och magisternivå gjorde jag studier inom det arbetspsykologiska fältet. Som doktorand intresserade jag mig sedan för hur personlighet kan predicera skolprestation hos gymnasieungdomar. Avhandlingen (jan, 2013) behandlar en rad olika frågeställningar relevanta för skolvärlden, bland annat hur inlärningsstilar inverkar på betyg, efter kontroll av personlighet och intelligens.

  De närmast förestående pågående eller planerade forskningsprojekten berör personlighetens inverkan på arkitektur (ett samarbete med Aalborgs Universitet, Danmark); Hur personlighet inverkar på synen på patientsäkerhet hos blivande ryggkirurger (ett samarbete med Karolinska Institutet). Ett annat planerat projekt är att undersöka hur självkänsla och upplevd självförmåga inverkar på skolprestation, efter kontroll av personlighet.

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Pia Rosander är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler