Inget foto av Pille Kängsepp
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20082023

Forskningsoutput per år

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Pille Kängsepp är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Ditt meddelande har skickats.
Ditt meddelande har inte skickats på grund av ett fel.