Inget foto av Ruben Marin
20142014

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen berör olika former av sociala och kulturella möten, sociala konflikter, marginalisering, migration- och integrationsprocesser och mänskliga rättigheter. Jag är även intresserad av att undersöka medborgarskap och demokratiska processer i Sydamerika med kopplingar till maskulinitetskonstruktioner och social och etnisk exkludering.

I min pågående forskning undersöker jag sociala representationer av polisen via kommentarstrådar i sociala medier, vilka utgörs av en mångfald av varierande reaktioner och motreaktioner kring brottsutvecklingen och kring hur polisen hanterar gängkriminalitet och händelser som terrordåd. En annan forskningsinriktning utgörs av etablering och integrationsprocesser av nyanlända och söker förståelse för hur unga migranter mobiliserar resurser och tillgångar som de förfogar över i olika sociala sammanhang.

Jag har en Licentiatexamen i sociologi från Buenos Aires universitet i Argentina - UBA. Examinationsarbetet hade titeln "De argentinska militärernas bekännelser: Kropparna och konfrontationerna i konstruktionen och dekonstruktionen av sociala krafter" (1999). I det arbetet analyserades de av media så kallade "militära bekännelser". År 1995 bröt höga militärer en tystnadspakt och började berätta om de försvunnas öden under militärdiktaturen (1976-1983). Fokus låg i att undersöka hur dessa "bekännelser" återverkade i 90-talets offentliga massmediala diskurser och debatter. Den teoretiska ramen utgjordes av ett socialt konfliktperspektiv.