Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om sjuksköterskestudenters tilltro till kunskap och förmåga att samtala om levnadsvanor. Min förhoppning är att min forskning kommer kunna underlätta utvärdering av kunskapsnivåer och utbildningsinsatser inom hälso- och sjukvården samt underlätta andra lärosätens implementering av utbildningsinsatser som främjar samtal om levnadsvanor i vården. 

 

Doktorand i vårdvetenskap inom personcentrering för hälsa och välbefinnande

Sedan september 2022 är jag doktorand i vårdvetenskap på Högskolan Kristianstad. Studierna genomförs inom forskningsprojektet ELCI: Equipped for Lifestyle Counselling? - Evaluation of a student-led clinic focusing on person centered lifestyle coounselling. Projektet ämnar utveckla och kvalitetstesta ett frågeformulär för utvärdering- samt utveckla en lärandemodell kring tilltro till kunskap och förmåga att samtala om levnadsvanor. Projektet ingår i forskningsplattformen ProCare vid Högskolan Kristianstad. 

 

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Utbildning / akademisk kvalifikation

Master, Master in Public Health (MPH), Lund University

2019-sep.-012021-juni-10

Tilldelningsdatum: 2021-juni-10

Fil. kand., Leg. Fysioterapuet, Lund University

2013-jan.-142016-jan.-15

Tilldelningsdatum: 2016-jan.-15

Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)