Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt doktorandprojekt inriktar sig på jämlik vård med utgångspunkt i personcentrerad vård. Idag är vården inte alltid jämlik utan den kan skilja sig åt beroende på var den vårdsökande personen bor och vilken bakgrund hen har. Personer som bor i områden med hög socioekonomisk utsatthet och ett socialt utanförskap riskerar att erhålla sämre vård än övriga befolkningen. Samtidigt har dessa personer en ökad risk för ohälsa och förtidig död. Varför dessa skillnader uppstår är inte helt klarlagt idag men vi vet att ju tidigare i vårdkedjan personen erhåller rätt vård ökar chanserna för hälsa. Därför inriktar sig min forskning på den tidiga delen av personens vårdkedja. Syftet med forskningen är öka förståelsen för vårdmötet mellan personer som bor i socioekonomisk utsatta områden och ambulanssjukvården för att kunna förstå hur och varför skillnader kan uppstå i denna vårdkontext. Detta för att sedan kunna utforma utbildning och interventioner som gynnar en mer jämlik vård. Forskningen syftar även till att utveckla det personcentreade vårdmötet med personer som bor i dessa områden för att på det sättet kunna nå en mer jämlik vård och därmed även ökade förutsättningar för hälsa för dessa personer.   

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Externa befattningar

Medlem, Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård (CISA)

Specialistsjuksköterska ambulanssjukvård, Region Blekinge

Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Sara Björklund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller