Inget foto av Sara Lenninger
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20122024

Forskningsoutput per år

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Sara Lenninger är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Arts and Humanities

Ditt meddelande har skickats.
Ditt meddelande har inte skickats på grund av ett fel.