Inget foto av Sari Pekkola
1990 …2022

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min  forskning handlar om ungdom, identitetsskapande och resandets betydelse samt hur multipla identiteter skapas i olika sociala sammanhang. I det aktuella projektet studeras hur ungdomar upplever vardagslivet och det som ibland kallas ”inbetweenness”, eller tredje rummet, genom vänskapliga relationer. Det postmigratoriska perspektivet används som utgångspunkt i det nuvarande projektet. 

Min tidigare forskning har bland annat fokuserat frågor gällande andinsk/boliviansk musikrörelse och folkmusikers roll i den, unga kvinnors musik, transnationella ungdomar, virtuella rum och vad neonomadisk livsstil kan innebära. 

Undervisning

Undervisar i sociologisk teori och metod, ungdomsfrågor, migration och genusperspektiv. Handleder och examinerar uppsatser på olika nivåer.

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Sari Pekkola är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler