Inget foto av Seida Erovic Ademovski

Seida Erovic Ademovski

  Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
  20092017

  Forskningsoutput per år

  Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

  Personlig profil

  Forskning

  Att ha dålig andedräkt är ofta ett omfattande socialt och psykologiskt handikapp. Halitosis anses vara ett vanligt problem som kan påverka stora delar av den vuxna befolkningen. Bland individer 20 år och yngre beräknas cirka tio procent ha problem. Med stigande ålder ökar andelen individer som har problem med halitosis. Bland dem som är äldre än 50 år beräknas cirka 25 procent ha problem med dålig andedräkt.

  Vid Högskolan Kristianstad pågår studier för att kartlägga förekomsten av halitosis i en svensk vuxen population samt utvärdering av olika behandlingsmetoder för patienter med definierad oral halitosis. Jag utvärderar både den omedelbara effekten efter sköljning, effekten efter tolv timmar samt den longitudinella effekten efter frekvent användning under en längre tidsperiod.

  Undervisning

  Jag arbetar som klinisk handledare vid Tandhygienistprogrammet på Högskolan Kristianstad.

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Seida Erovic Ademovski är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler