Simon Down

Professor of Entrepreneurship and Organisation

  Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
  1997 …2023

  Forskningsoutput per år

  Personlig profil

  Forskning

  Han har tidigare arbetat i Storbritannien vid Birmingham University, Anglia Ruskin University som biträdande dekan för forskning, Newcastle University, Plymouth University och i Australien vid Wollongong University. Han har publicerat böcker, artiklar, policyrapporter och bokkapitel om socialt företagande i Haiti, inkubation av sociala företag, policy och reglering av småföretag, självidentitet, inhemskt entreprenörskap, entreprenörskapsutbildning i Nordkorea, managementhistoria och etnografisk metodik i tidskrifter som t.ex. Academy of Management Journal, Environment and Planning A, Human Relations, Annals of Tourism Research, Entrepreneurship and Regional Development, Organisation och International Small Business Journal.

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

  Externa befattningar

  Honorary Professor at Birmingham Business School, UK, University of Birmingham

  2023-juli-052026-juli-04

  Adjunct Professor, Pyongyang University of Science and Technology

  2016-maj-01 → …

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Simon Down är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

  Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller