Inget foto av Simone Löhndorf
20212023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskning

Jag är disputerad i allmän språkvetenskap och mina huvudintressen är språkutveckling, semantik och semantiska relationer. Jag tycker att det är speciellt spännande att undersöka samspelet mellan språk och kognition, hur talare uttrycker och förstår abstrakta och metaforiska betydelser och hur dessa färdigheter utvecklas under barn och ungdomstiden, upp i vuxen ålder

Min avhandling handlar om den semantiska utvecklingen hos äldre barn och ungdomar (9 – 17 år). Jag har undersökt hur barn och ungdomars språkbruk utvecklas från att de använder begrepp som syftar på konkreta saker och händelser till abstrakta och metaforiska begrepp. Mer specifikt, studerades användningen av adjektiv/substantiv-kombinationer och vilken roll adjektivet spelar för tolkningen av substantivet. Jag studerade användningen av betydelser som har olika abstraktionsgrad och hur detta förändras i olika åldrar, för att få inblick i den kognitiva och lingvistiska utvecklingen hos barn och ungdomar. 

Jag är även intresserad av tidig språkinlärning och har de senaste åren arbetat i ett projekt som  undersöker hur svenska barn i förskoleåldern utvecklar färdigheten att producera och tolka fokusbetoningar, bland annat med hjälp av ögonrörelsemätning.

Tillsammans med Jenny Persson (universitetsadjunkt i svenska) har jag blivit beviljat ett samverkansprojekt där vi i samverkan med lärare i Kristianstads kommun ska samla in elevtexter från olika åldrar för att kunna analysera elevtexter ur ett utvecklingsperspektiv. Projektet är under planering och ska genomföras under 2024.

Jag samverkar med forskningsplattformen Laminate (Language Acquisition, Multilingualism, and Teaching) på SOL vid Lunds universitet.

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr.

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Simone Löhndorf är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller