Inget foto av Sophia Yakhlef
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20172023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag forskar främst inom följande områden: 

 • Samverkan i organisatoriska sammanhang 
 • Gränspolisarbete och polisarbete 
 • Gränsöverskridande samarbete 
 • Genus och identitet 
 • Emotioner i organisationer 
 • Sociala relationer på arbetsplatsen  
 • Organisationskultur 
 • Migration och integration  
 • Medier och moralpanik 

Pågående forskning 

När samverkan får erkännande: Ett projekt om lyckad samverkan 

Skolan som skyddsfaktor: Ett projekt om framgångar, hinder, samverkan och identiteter i gymnasieskolans arbete med elever som använder alkohol och narkotika

Skolframgång för nyanlända: Ett projekt om möjligheter, hinder, identiteter och samverkan 

Undervisning

Jag är doktor i sociologi och arbetar som lektor i sociologi med inriktning kriminologi vid Högskolan Kristianstad. Jag undervisar bland annat på Beteendevetenskapligt program i kriminologi och sociologi, samt på fristående kurser. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Sophia Yakhlef är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller