Inget foto av Sophie Schön Persson
  • Källa: Scopus
  • Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20142021

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag forskar inom folkhälsovetenskap, med fokus på  arbetsplatsrelationer ur ett hälsofrämjande perspektiv. Jag intresserar mig för hur goda relationer på arbetsplatsen fungerar, hur de kan bli hälsofrämjande och vilken roll de spelar mellan medarbetare, chef och vårdtagare.

Som nu nyutbildad folkhälsopedagog på Högskolan Kristianstad (2003) började jag mitt yrkesliv som hälsocoach på individnivå inom hälsofrämjande verksamheter. Jag fortsatte sedan att jobba med hälsofrämjande arbete på gruppnivå inom företagshälsovården. Senare gick jag magisterkurs i folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet (2005) vilket väckte mitt intresse för forskning. Som folkhälsopedagog har jag även arbetat med utbildning och skolutveckling på strategisk samhällsnivå.

Jag disputerade vid Lunds universitet 2019 med en avhandling som fokuserade på hälsa, välbefinnande och arbetsplatsrelationer ur ett salutogent perspektiv.

Undervisning

På Högskolan Kristianstad har jag en tjänst som universitetslektor inom folkhälsovetenskap. Jag undervisar och handleder främst i kurser i det Folkhälsovetenskapliga programmet inom ämnet folkhälsovetenskap samt inom metodkurser. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Sophie Schön Persson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller