Foto av Sophie Schön Persson
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20142022

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag forskar inom folkhälsovetenskap, med fokus på arbetshälsa och personcentrering utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Jag intresserar mig för vad som skapar goda relationer på arbetsplatsen och andra bestämningsfaktorer som kan bidra som resurs för hälsan utifrån både ett individ och organsiatonsperspektiv.

Som nu nyutbildad folkhälsopedagog på Högskolan Kristianstad (2003) började jag mitt yrkesliv som hälsocoach på individnivå inom hälsofrämjande verksamheter. Jag fortsatte sedan att jobba med hälsofrämjande arbete på gruppnivå inom företagshälsovården. Senare arbetade jag även med utbildning och skolutveckling på strategisk nivå. Jag genomförde magisterkurs i folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet 2005, vilket väckte mitt intresse för forskning. 

Mitt doktorandprojekt genomfördes som ett deltagabaserat projekt i samarbete med kommunal vård- och omsorgspersonal med fokus på arbetshälsa. Jag disputerade vid Lunds universitet 2019 med en avhandling som fokuserade på vård- och omsorgspersonalens hälsa, välbefinnande och arbetsplatsrelationer ur ett salutogent perspektiv. Efter disputationen har jag arbetat vidare med forskning inom arbetshälsa och skolutveckling, samt med samverkan och utbildning på Högskolan Kristianstad. 

Undervisning

På Högskolan Kristianstad har jag en tjänst som universitetslektor inom folkhälsovetenskap. Jag undervisar och handleder främst i kurser i det Folkhälsovetenskapliga programmet samt i masterkurs inom ämnet folkhälsovetenskap och inom metodkurser. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Sophie Schön Persson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller