Foto av Sophie Schön Persson
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20142022

Forskningsoutput per år

Sökresultat

Ditt meddelande har skickats.
Ditt meddelande har inte skickats på grund av ett fel.