Inget foto av Stina-Mina Ehn Börjesson
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20132022

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskningen berör tre huvudområden hälsorelaterad miljömikrobiologi, livsmedelssäkerhet samt tillämpad mikrobiologi.

  • Smittspridning från avloppsreningsverk
  • Antibiotikaresistens
  • Livsmedelssäkerhet
  • Isolering av mikroorganismer för livsmedelsindustrin

Doktorsavhandling
Medicine dr. klinisk bakteriologi, doktorsavhandling från 2020. Perspectives on urban wastewater as a source of microbial pollution behandlar hur kommunala avlopp kan bidra till spridning av  tarmbakterier och resistenta bakterier till sjöar och hav.

Mikrobiologiskt forskningsföretag
Sedan 2017 driver jag tillsammans med en kollega ett mikrobiologiskt forskningsföretag som för tillfället inriktar sig på att ta fram nya jäststammar till fermenteringsindustrin.

Har även varit involverad i projekt kring enskild avloppsrening.

Samverkan

Styrelsemedlem i Nationellt nätverk för utbildning inom livsmedelsmikrobiologi (NLM).

Undervisning

Jag har arbetat med undervisning av mikrobiologi på högskolan i över 20 år för en mängd olika utbildningsprogram och kurser. Fokus är undervisning inom Livsmedelsmikrobiologi men även klinisk mikrobiologi, mikrobiell ekologi, tillämpad mikrobiologi inom livsmedel och avloppsbehandling. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 14 – Hav och marina resurser

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Stina-Mina Ehn Börjesson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller