Inget foto av Stina-Mina Ehn Börjesson

Stina-Mina Ehn Börjesson

Universitetslektor i mikrobiologi

  Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
  20132022

  Forskningsoutput per år

  Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

  Personlig profil

  Forskning

  Forskning

  Med en bakgrund som livsmedelsagronom och undervisning inom mikrobiologi berör min nuvarande forskning livsmedelssäkerhet och tillämpad mikrobiologi med fokus på mikroorganismernas betydelse för produktkvalitet och smak. Inom livsmedelsäkerhet har forskningen hittills fokuserat på unga människors attityder och beteende utifrån kunskap och bakgrund.  Inom den tillämpade mikrobiologi undersöks betydelsen av jäststammar för fermenteringsprocess och sensoriska attribut. Vidare engagerar jag mig i studenters läs- och skrivutveckling.

  Min tidigare forskning låg inom området hälsorelaterad miljömikrobiologi och undersökte spridning av tarmbakterier och resistenta tarmbakterier till djur och natur från avloppsreningsverk.

  Avhandling
  Medicine dr. klinisk bakteriologi, doktorsavhandling från 2020. Perspectives on urban wastewater as a source of microbial pollution behandlar hur kommunala avlopp kan bidra till spridning av  tarmbakterier och resistenta bakterier till sjöar och hav.

  Mikrobiologiskt forskningsföretag
  Sedan 2017 driver jag tillsammans med en kollega ett mikrobiologiskt forskningsföretag som inriktar sig på att ta fram nya jäststammar till fermenteringsindustrin.

  Har även varit involverad i projekt kring enskild avloppsrening.

  Doktorsavhandling
  Medicine dr. klinisk bakteriologi, doktorsavhandling från 2020. Perspectives on urban wastewater as a source of microbial pollution behandlar hur kommunala avlopp kan bidra till spridning av  tarmbakterier och resistenta bakterier till sjöar och hav.

  Mikrobiologiskt forskningsföretag
  Sedan 2017 driver jag tillsammans med en kollega ett mikrobiologiskt forskningsföretag som för tillfället inriktar sig på att ta fram nya jäststammar till fermenteringsindustrin.

  Jag har även varit involverad i projekt kring enskild avloppsrening.

  Samverkan

  Styrelsemedlem i Nationellt nätverk för utbildning inom livsmedelsmikrobiologi (NLM).

  Undervisning

  Jag har undervisat i mikrobiologi på högskolan  för en mängd olika utbildningsprogram och kurser. Fokus är undervisning inom livsmedelsmikrobiologi och vatten men även klinisk mikrobiologi, mikrobiell ekologi, tillämpad mikrobiologi inom livsmedel och avloppsbehandling. 

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 14 – Hav och marina resurser

  Utbildning / akademisk kvalifikation

  Doktorsexamen

  Tilldelningsdatum: 2020-feb.-07

  Gymnasielärarprogrammet inriktning naturbruk

  Tilldelningsdatum: 1996-sep.-25

  Agronomexamen inriktning livsmedel, Swedish University of Agricultural Sciences

  Tilldelningsdatum: 1991-nov.-07

  Nationell ämneskategori

  • Naturvetenskap (1)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Stina-Mina Ehn Börjesson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

  Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller
  • Risker och utmaningar inom livsmedelssäkerhet

   Stina-Mina Ehn Börjesson (Organisatör), Jenny Schelin (Organisatör), Ingela Marklinder (Organisatör), Madeleine Moazzami (Organisatör), Su-Lin Hedén (Organisatör), Anna Blücher (Organisatör), Marie-Louise Danielsson-Tham (Organisatör) & Roger Ahlgren (Organisatör)

   2022-apr.-22

   Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat konferens

   Fil