Inget foto av Susanne Thulin
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20042023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mina studier har efterhand resulterat i en licentiatavhandling vid högskolan i Växjö (nuvarande Linnéuniversitetet), 2006 och som fick titeln "Vad händer med lärandets objekt? En studie av hur lärare och barn i förskolan kommunicerar naturvetenskapliga fenomen" och en doktorsavhandling vid Göteborgs universitet, 2011 med rubriken "Lärares tal och barns nyfikenhet. Kommunikation om naturvetenskapliga innehåll i förskolan."

Jag är medlem i två av de forskningsmiljöer som organiseras vid Högskolan Kristianstad; Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU) där jag också ingår i styrgruppen, samt i forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics (LISMA).

Undervisning

Arbetar med undervisning, forskning och uppdragsutbildning vid Fakulteten för Lärarutbildning vid Högskolan Kristianstad. Jag är fil dr. och docent i pedagogik. Jag är också legitimerad förskollärare och har arbetat ca 20 år i förskola samt i sk barnskola en verksamhet där sex, sju och åttaåringar integrerats. År 1995 började jag min anställning vid Högskolan Kristianstad där jag också påbörjade en påbyggnadsutbildning inom pedagogik.

Mitt intresse för undervisning av naturvetenskap i förskolan väcktes i samband med implementeringen av förskolans första läroplan 1998 och dess revidering 2010 då innehållsområdet naturvetenskap tydliggjordes och skrevs fram som mål att sträva mot i förskolans verksamhet och det intresset håller i sig alltjämt.

Samverkan

Jag är också styrelsemedlem och v ordf. i den svenska delen av World Organisation for Early Childhood Education (OMEP), i Skånekretsen av Svenska OMEP samt i Ulla-britta Bruuns minnesfond vilken leds och administreras av Lärarförbundet.

Nätverk som engagerar mig specifikt är ett nyligen (2019) etablerat Nätverk för lekresponsiv Utvecklingspedagogik  Detta nätverk riktar sig till förskolor, förskollärare och forskare med engagemang i och intresse för utvecklingspedagogikens utveckling. (För mer info om utvecklingspedagogik hänvisas till ex Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014).

Ett annat nätverk som jag är verksam i är Nationellt nätverk för naturvetenskap i förskolan. Detta nätverk samlar förskolor; förskollärare och forskare med intresse för naturvetenskap i förskoleperspektiv. Såväl aspekter av undervisning som konstruktion av innehållsområdet finns på den gemsamma agendan. (Vid intresse hänvisas till undertecknad.)

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 4 – God utbildning

Utbildning / akademisk kvalifikation

Okänt, Fil. Dr., Lärares tal och barns nyfikenhet. Kommunikation om naturvetenskapliga innehåll i förskolan., University of Gothenburg

Tilldelningsdatum: 2022-aug.-11

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Susanne Thulin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller