Foto av Thomas Beery

Thomas Beery

Biträdande professor och docent i miljödidaktik

  • 1019
   Citeringar
  20112023

  Forskningsoutput per år

  Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

  Personlig profil

  Forskning

  Min forskning ligger huvudsakligen inom miljö- och socialvetenskaplig disciplin. Jag är särskilt intresserad av frågor som bidrar till miljöproblemlösning ur utbildningsvetenskapliga och tvärvetenskapliga perspektiv. Ledord som genomsyrar stora delar av min forskning är ”samhörighet med naturen”. För en fullständig lista över nyare forskning (klimatanpassning, miljöutbildning i tidig barndom, ekosystemtjänster, miljö- och utomhusutbildning, friluftsliv/friluftsliv), se länkar nedan:

  Nya artiklar med open-access (2020/2022)

  Följande länkar är öppna artiklar med min forskning:

  Associate Editor

  Jag är en associate editor: Frontiers Conservation Social Science.

  Topic Editor

  Jag är en topic editor:

  Nature’s Contributions to People: On the Relation Between Valuations and Actions, Frontiers

  Special Issue Editor

  Jag  är en special issue editor:

  Anthropogenic Climate Change: Social Science Perspectives, Climate

  Ph.D. Handledare

  • Doktorsexamen huvudhandledare för Tanya Uhnger Wünsche: Nature experience in afterschool youth programming: In pursuit of connectedness to nature and natural science understanding.
  • Doktorsexamen huvudhandledare för Anna Calvén: Outdoor recreation, hospitality, and rural development: From Covid 19 to sustainable futures.

  Populärvetenskapliga artiklar om samhörighet med naturen:

  • Beery, T. (2022). Samhörighet med nature. Förskoletidningen. 4/2022/47
  • Beery, T. (2022). Connectedness to nature: An idea for times like these. Dansk Friluftsliv, 115.
  • Beery, T. (2021). Expanding our understanding of connectedness to nature. Dansk Friluftsliv, 113.

  Kommande keynote presentation:

  MÖTESPLATS BIOSFÄR: Unga människors roll i biosfärområden som lärandeplattformar och samarbetsarenor för hållbarhet.

  Länk, here.

  Senaste konferenspresentationer:

  • Skriver Hansen, A, Beery, T., Stahl Olafsson, A., & Præstholm, S. (2022). Outdoor recreation and Covid-19 – post-pandemic consequences for nature area planning. The Tenth Nordic Planning Research Symposium. August 2022. Aalborg, Danmark.
  • Beery, T. & Jönsson, I. (2022).  Utveckling av hållbarhetsprofilerna i förskollärar- och grundlärarutbildningar genom samverkan: Ett biosfärsperspektiv. August 2022. HKR kvalitetskonferens.
  • Beery,  T. (2022). (Two presentations) Being and becoming in nature: Defining and measuring connection to nature in young children, and Nature’s services and contributions: The relational value of childhood nature experience and the importance of reciprocity. March, 2022. World Environmental Education Congress, Prague, Czech Republic.
  • Beery, T. (2021). What we can learn from environmental and outdoor education during Covid-19: Further reflections on participatory risk management. Wilderness Risk Management Conference. October 2021. International on-line format.
  • Beery, T. (2021). What Drives Climate Action in Canada’s Provincial North? Exploring the Role of Connectedness to Nature, Climate Worry, and Talking with Friends and Family. 10th Annual Conference on inVIVO Planetary Health. December 2021. International on-line format.
  • Beery, T. (2021). Nature's Services and Contributions: The Relational Value of Childhood Nature Experience. Live Research Roundtable. North American Association for Environmental Education, October, 2021. 
  • Wilderness Risk Management Conference: Participatory Risk Management, October 15, 2021. 

  Pedagogisk forskning

  Mycket av mitt arbete är inriktat på hur miljösamhällsvetenskaplig forskning kan stödja pedagogiska praktikers viktiga arbete. Det är absolut nödvändigt att institutionen för högre utbildning bidrar till att möta samhällets behov. Här är ett exempel på ett nyligen genomfört projekt som sammanför forskning och praktik! Kolla in det här:

  Practitioner Guide to Assessing Connection to Nature!

  Undervisning

  Jag kom till HKR med en yrkesbakgrund inom miljö- och utomhuspedagogik. Jag har arbetat i ett brett utbud av miljö- och utomhusutbildningsmiljöer i USA, inklusive formell klassrumsundervisning, utomhusäventyr/expeditionsprogrammering, utomhuspedagogik, mm.

  Jag undervisar på Landskapsprogrammet, Förskollärarutbildningen, Geografi-ämnes utbildning och Fritidshems Lärarutbildning.

  Hållbarhet och Agenda 2030 inom högre utbildning

  Ett pågående arbete pågår för att stödja anpassningen av läroplanen för Högskolan Kristianstad till SDGs eller Sustainable Development Goals of Agenda 2030. Intresserad av en workshop om detta ämne!? Kontakta mig.

  Här är två introduktionsfilmer som introducerar Sustainable Agenda Goals of Agenda 2030:

  Introduction 1

  Introduction 2

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

  Utbildning / akademisk kvalifikation

  Fil. Dr., Doctorate in Teaching and Learning, University of Minnesota Duluth

  20082011

  Tilldelningsdatum: 2011-maj-20

  Master, Master of Environmental Education, University of Minnesota Duluth

  19911993

  Tilldelningsdatum: 1993-maj-15

  Fil. kand., Bachelor of Science, Education, University of Wisconsin-Madison

  19811986

  Tilldelningsdatum: 1986-dec.-16

  Externa befattningar

  Guest instruction, University of Gothenburg

  20192022

  Guest instruction, Uppsala University

  2019

  Institute on the Environment Education Fellowship, University of Minnesota Twin Cities

  20182020

  Guest instruction, Linnaeus University

  20162022

  Guest instruction, Mid Sweden University

  2013

  Guest instruction, University of Minnesota

  20082022

  Guest instruction, Michigan Technological University

  20062007

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Thomas Beery är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

  Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller