Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20152024

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning fokuserar på existentiell ensamhet och ledsenhet under ungdomstiden. Jag är särskilt intresserad av en djup form av ensamhet, det som kan beskrivas som existentiell ensamhet. Min förhoppning är att min forskning ska bidra till att främja ungdomars psykiska och existentiella hälsa. 

Doktorand i vårdvetenskap inom personcentrering för hälsa och välbefinnande 

Jag påbörjade mina doktorandstudier under vårterminen 2020 och går forskarutbildningen vid Högskolan Kristianstad. Studierna genomförs inom ramen för två forskningsprojekt: LONE-studien som undersöker existentiell ensamhet, samt Stress, smärta och läkemedelsanvändning hos barn och ungdomar som undersöker existentiell hälsa hos barn och ungdomar. Båda projekten ingår i forskningsplattformen Hälsa i Samverkan (FPL HiS) vid Högskolan Kristianstad.

Bakgrund

Jag är sjuksköterska med specialisering inom psykiatrisk vård, och har tidigare arbetat nästan 20 år som sjuksköterska inom psykiatri och hemsjukvård, samt varit verksamhetschef på en LARO-mottagning. Sedan 2017 är jag universitetsadjunkt på Högskolan Kristianstad där jag bland annat undervisar i sjuksköterskeprogrammen och i normkritisk pedagogik. Jag är dessutom författare till boken Kulturmöten - interkulturell omvårdnad med normkritiska perspektiv som gavs ut av Studentlitteratur hösten 2021. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Tide Garnow är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller