Foto av Tina Kullenberg

Tina Kullenberg

filosofie doktor i utbildningsvetenskap

  Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
  20142023

  Forskningsoutput per år

  Personlig profil

  Forskning

  Jag är filosofie doktor i utbildningsvetenskap och anställd som lektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot pedagogik. Mina forskningsintressen rör främst dialogisk pedagogik/didaktik, relationell pedagogik, frågan om demokratisk utbildning samt sociokulturella perspektiv på lärande. Har även publicerat och forskat inom ramen för filosofisk pedagogik, barns lärande och musikpedagogik/estetiskt lärande.

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 4 – God utbildning

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)
  • Didaktik (50302)
  • Lärande (50303)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Tina Kullenberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

  Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller