Inget foto av Ulf Ericsson
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20042023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag ägnar mig också åt arbetslivsforskning med ett extra intresse för vad som ibland benämns som hållbart arbetsliv.

Vårt arbetsliv har genomgått stora förändringar de senaste årtiondena, dels genom en generell omvandling från ett avancerat industrisamhälle till en post-industriell, serviceorienterad, global ekonomi, dels genom en förändrad ledningsfilosofi, med en allt högre grad av styrning och kontroll. I båda dessa förändringsprocesser innebär teknikutvecklingen och en ökad digitalisering både utmaningar och nya möjligheter. Dagens och morgondagens arbetsliv kan paradoxalt nog därför beskrivas som präglat av ett större tryck på medarbetarna att tillhandahålla ett serviceinnehåll, samtidigt som utrymmet att få utforma detta individuellt och med en adekvat tidsåtgång, ständigt krymper.

Diskrepansen mellan förväntningar, tid och handlingsutrymme resulterar i att medarbetare kan uppleva arbetet som gränslöst, otydligt och fragmenterat, med allt större inslag av att ständigt vara påkopplad genom en ökad digitalisering. En sådan pågående förändring i arbetslivet väcker frågor om hur vi bättre kan organisera och leda för hållbara arbetsplatser. Arbetsvetenskapen har en betydelsefull roll i att förstå och förklara dessa processer och samtidigt bidra med kunskap för ett hållbart arbetsliv.

Mitt avhandlingsprojekt (2006–2010) var ett aktionsforskningsprojekt inom hälso- och sjukvården. Syftet med projektet var att bidra med kunskap till visionen om ett hållbart arbetsliv. Nu mer än tio år efter disputation är det fortfarande ett sådant kunskapsbidrag jag strävar efter att vara en del av.

Aktuella projekt jag är i skrivande stund driver och ägnar mig åt är:

  • Framtidens arbete och hybrid arbete (hur ser det post-pandemiska arbetet ut?)
  • Återhämtning från arbete
  • Integration och etablering av nyanlända
  • Verksamhetsskap - utmaning av den hierarkiska organisationen.
  • Organisering för livslångt idrottande

Forskningsprojekten tar alla sin utgångspunkt i visionen om ett hållbart arbetsliv.

Undervisning

Jag undervisar i huvudsak inom området personal- och arbetsliv, både på vårt Personal- och arbetslivsprogram men även på de fristående kurser som finns inom ramen för utbildningsområdet. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Ulf Ericsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller