Foto av Ulrika Olsson Möller
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20122023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag disputerade vid Lunds universitet 2014. Min avhandling undersökte metoder för att undvika fallolyckor hos äldre personer. Efter det var jag postdoc på Palliativt Utvecklingscentrum i Lund där jag drev forskningsprojekt om fysioterapeuters arbete samt samtalsverktyg inom specialiserad palliativ vård. Jag började på HKR 2018 och medverkar nu i två forskningsprojekt där jag är handledare för två doktorander. Jag medverkar även i forskningsprojekten ReScreen och ReMig vid Lunds universitet där jag också har två doktorander. I februari 2023 blev jag befordrad till docent och biträdande professor.

Samverkan

Jag samverkar med Marlene Malmström, ssk, docent, Lunds universitet och Region Skåne, och Annette Holst-Hansson, ssk, Dr Med Vet, Lunds universitet i forskningsprojekten ReScreen och ReMig.

Undervisning

Jag är legitimerad fysioterapeut sedan 1996 (Lunds universitet) och har en magisterexamen med inriktning äldre från Hälsohögskolan i Jönköping 2007. Jag har arbetet kliniskt med ortopedi, medicin och rehabilitering inom slutenvården, inom kommunal vård och omsorg av äldre samt inom specialiserad palliativ vård. J

Jag är lektor på sjuksköterskeprogrammet på Högskolan Kristianstad och undervisar och handleder på avancerad nivå. Sedan 2022 är jag programområdesansvarig för Masterprogrammet i Hälsovetenskap.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr.

Tilldelningsdatum: 2014-sep.-02

Magister, Hälsohögskolan

Tilldelningsdatum: 2007-aug.-28

Externa befattningar

Forskare, Lund University

Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Ulrika Olsson Möller är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller