Inget foto av Vesa Leppänen

Professor Vesa Leppänen

  Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
  20012023

  Forskningsoutput per år

  Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

  Personlig profil

  Forskning

  Min vetenskapliga verksamhet är inom området sociologi med socialpsykologisk inriktning och handlar om olika aspekter av arbetslivet. 

  Mina intressen är bland andra fenomenologi, pragmatism, symbolisk interaktionism, etnometodologi, samtalsanalys, emotioner, servicerelationer, skogsbruk, möten, kvalitativ metod och metodologi, till exempel deltagande observation, ljud- och videoanalys av social interaktion, ”think aloud”, kvalitativa intervjuer och fokusgruppintervjuer. 

  Undervisning

  • EX103P Examensarbete i personal- och arbetslivsvetenskap på kandidatnivå, 15 hp, termin 6 PA-programmet (kursansvarig). 
  • MSU72A Video och samtalsanalys 7,5 hp (lärare)

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

  Utbildning / akademisk kvalifikation

  Fil. Dr., Sociologiska institutionen

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Vesa Leppänen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

  Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller