Inget foto av Vesa Leppänen

Vesa Leppänen

20012012

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min vetenskapliga verksamhet är inom området sociologi med socialpsykologisk inriktning och handlar om olika aspekter av arbetslivet. 

Mina intressen är bland andra fenomenologi, pragmatism, symbolisk interaktionism, etnometodologi, samtalsanalys, emotioner, servicerelationer, skogsbruk, möten, kvalitativ metod och metodologi, till exempel deltagande observation, ljud- och videoanalys av social interaktion, ”think aloud”, kvalitativa intervjuer och fokusgruppintervjuer. 

Undervisning

  • PA1201 Organisering och personalledning, 15hp, Nätbaserad (kursansvarig). 
  • PA1210 Organisering och personalutveckling, 15 hp, Nätbaserad (kursansvarig). 
  • UU104P Att utforska och utvärdera arbetslivet: design, metod och analys, 15 hp, termin 5 PA-programmet (kursansvarig). 
  • FU104P Förändrings-, utvecklings- och utvärderingsarbete, 15 hp, termin 5 PA-programmet (kursansvarig). 
  • EX103P Examensarbete i personal- och arbetslivsvetenskap på kandidatnivå, 15 hp, termin 6 PA-programmet (kursansvarig). 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Vesa Leppänen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler